L'Écopain d'Ignace

Luxebroden | Viennoiserie | Fijne patisserie
Produits de boulangerie de très haute gamme, allant du pain à la viennoiserie et pâtisserie


Welkom bij L'Écopain d'Ignace

Nieuws: We zijn verhuisd! U vindt ons nu in
Ilya Prigogine 3, 7850 Enghien/Edingen

L'écopain d'Ignace staat voor authentiek, karaktervol en ecologisch. Elke dag opnieuw bewijzen we met hart en ziel dat ecovriendelijk en producten van topkwaliteit samen gaan.
In onze luxebroden, viennoiserie en fijne patisserie zitten dan ook geen kleurstoffen, smaakversterkers, bewaarmiddelen of andere additieven. Ze zijn allemaal gemaakt met de beste ingrediënten, uitgezocht op hun pure, eerlijke en gezonde karakter.

L'écopain d'Ignace combineert de artisanale kennis van generaties met een absolute passie voor perfectie.

Wie zijn we?

Ignace Vandekerkhove is zowat geboren in de bakkerij. Nadat hij zijn hele jeugd bij vader Joseph tussen meel en deeg had doorgebracht, volgde hij een opleiding tot bakker en trad in zijn vaders voetsporen. Ignace drukte zijn stempel op VDK Ganshoren, Pastridor, Pastrilux en Le Pain Quotidien. Maar het ambachtelijke vakmanschap bleef lokken. Met l'écopain d'Ignace is hij terug bij zijn grote liefde: het eigenhandig en met veel bezieling maken van topproducten.

Ignace is altijd op zoek naar de perfecte grondstoffen en ingrediënten.
Zijn eisen aan smaak, versheid en visuele aantrekkelijkheid zijn bijna legendarisch.

Eco

Met onze productie houden we nu al rekening met de toekomst van onze kinderen. We zijn zuinig met energie, we stoten zo min mogelijk CO2 uit en onze verpakkingen zijn 100 procent recycleerbaar. Ondertussen zoeken we verder naar nieuwe procédés en investeren we graag in nieuwe technologie om nog ecologischer te kunnen werken.

Voor onze grondstoffen kiezen we alleen de meest hoogwaardige ingrediënten en/of streekproducten. Daarom hebben wij geen kleurstoffen, smaakversterkers, conserveermiddelen of andere additieven nodig in onze producten.

Onze doelstelling

Onze doelstelling is de oprichting van een 'nieuwe generatie' bakkerij. Wij doen niet aan eenvormige industriële massaproductie.
Wij gaan voor kleinschalig, artisanaal en ecologisch. Wij maken onze hoogwaardige bakkerijproducten op maat van de klant. Op zijn vraag passen wij volume, vorm, ingrediënten en zelfs het aantal calorieën aan.

Alles is dus mogelijk, zolang we trouw mogen blijven aan onze visie op kwaliteit: het allerbeste bieden in smaak, versheid en 'look'.

Onze kwaliteit

Al onze producten worden bereid op een artisanale manier. Ze zijn even rijk van smaak als van traditie. We kiezen onze ingrediënten zorgvuldig uit. Sleutelwoorden daarbij zijn puur, gezond en hoogwaardig.

We halen uit elke grondstof het maximum met behulp van een langere rijstijd, met respect voor natuurlijke gisting en zelfs het bakproces op steen ...

Ambachtelijke topkwaliteit vraagt gewoon niets minder.

Contacteer ons

Onze uitbatingszetel
L'Écopain d'Ignace
Ilya Prigogine 3
B-7850 Edingen

T. 02-360 01 40
F. 02-355 85 69
info@lecopaindignace.be
BTW BE 0806.665.064


Bienvenue chez L'Ecopain d'Ignace

Nouvelles:  Nous avons déménagé! Vous nous trouverez dans  Ilya Prigogine 3, 7850 Enghien

L'Ecopain d'Ignace croit résolument dans l'authenticité, le caractère et l’écologie.
Chaque jour nous prouvons que la passion, l'écologie et les produits de haute qualité peuvent se réunir tout naturellement. Dans nos pains de luxe, notre viennoiserie et pâtisserie fine, aucun colorant, aucun améliorant, aucun conservateur ou autres additifs ne sont ajoutés.
Ils sont tous faits à base des meilleurs ingrédients, sélectionnés pour leur caractère pur, leur caractère éthique et sain.

L'Ecopain d'Ignace combine sa connaissance artisanale de générations avec une passion absolue de la perfection.

Qui sommes nous?

Ignace Vandekerkhove est quasi né dans la boulangerie. Après avoir passé sa jeunesse à côté de son père Joseph entre la farine et la pâte, il a suivi une formation de boulanger et a succédé à son papa. Ignace a mis son cachet sur VDK Ganshoren, Pastridor, Pastrilux et Le Pain Quotidien. Mais le métier artisanal continue à l'attirer. Avec L'Ecopain d'Ignace il est de retour à son premier amour : la création de ses propres mains de produits haut de gamme avec beaucoup de passion. 

Ignace est continuellement à la recherche de matières premières et ingrédients parfaits. Ses exigences au niveau du goût, de la fraîcheur et du caractère visuel sont quasi légendaires.

Eco

Avec notre production nous tenons déjà compte du futur de nos enfants!
Nous limitons l’utilisation d’énergie ainsi que l’émission de CO2 et nos emballages sont 100 % recyclés.
Entretemps nous continuons à rechercher de nouveaux procédés et investissons volontiers dans de nouvelles technologies afin de devenir encore plus écologique. 

Pour nos matières premières nous optons uniquement pour les meilleurs ingrédients et/ou produits régionaux. Nous n'ajoutons de ce fait aucun colorant, aucun améliorant, aucun conservateur ou d'autres additifs à nos produits.  

Notre But

Notre but est la création d'une boulangerie "nouvelle génération". Nous ne participons pas à la production en masse industrielle et uniforme. Nous choisissons la production à petite échelle, d'une façon artisanale et écologique. Nous créons nos produits haut de gamme à la demande de nos clients.
A sa demande nous adaptons le volume, la forme, les ingrédients et même le nombre de calories.

Tout est donc possible, tant que nous pouvons rester fidèle à notre vision sur la qualité :
offrir le meilleur en saveur, fraîcheur et "look".

Notre qualité

Tous nos produits sont préparés d'une manière artisanale. Ils sont aussi riche en goût qu’en qualité. Nous sélectionnons très soigneusement nos ingrédients.
Nos mots clés : le pur, le sain et la qualité supérieure.

Nous retirons de chaque matière première un maximum à l'aide de temps de pousse prolongé, un respect d'une fermentation naturelle et même un procédé de cuisson sur pierre ... 

Une haute qualité artisanale n'en demande tout simplement pas moins!

Contactez-nous

Notre adresse d'exploitation
L'Écopain d'Ignace
Ilya Prigogine 3
B-7850 Enghien
Belgique

T. 02-360 01 40
F. 02-355 85 69
info@lecopaindignace.be
TVA BE 0806.665.064Installeer flash - Please install flash
L'Écopain d'Ignace - luxebroden | viennoiserie | fijne patisserie - Webdesign in Brugge - Weblounge